Generalforsamling 28/2-24 er gennemført.

Regnskab og takstblad er godkendt. Dem der var på valg blev genvalgt. Bestyrelsen består af følgende:

Formand: Poul Vium. Kasserer: Thomas Bredgaard. Næstformand: Søren Dahl. Bestyrelsesmedlemmer: Bo Nielsen og Kim Lund.