Forside

Tirsdag klokken 7 til 16 lukkes for vandet på Parkvej, Bakkevej og Skyttemarksvej for at rense ledningen.
Husk at tappe lidt vand.
……………

Søndag, den 2/10-22

Til alle forbrugere.
Den planlagte AFBRYDELSE af forsyningen udsættes til

Søndag, den 2/10 kl. 8-16.

Husk at tappe vand.

ÅRSAG

Det har været nødvendigt at rykke arbejdet af hensyn til

frisører, supermarkeder, slagter, skole mm.

Opsporing af lækager:

For at opspore de mange lækager, der er i det gamle ledningsnet, placeres der nye ventiler i stedet for de gamle.

Samtidig sætte målerbrønde i forbindelse med en sektionering af ledningssystemet.

Desuden placeres der skyllebrønde ved nogle ventiler.

Arbejdet er henlagt til en søndag for at genere mindst muligt.

 

——

Utætte vandrør efter frosten er årsag til
spild, som er noget større end normalt.
Ser du usædvanlige vandpytter, så send gerne et billede / video til

2989 7146

 

Stensved vandværk  AMBA er et privat andelsselskab med ca. 800 målere.