STATUS FOR DRIFT

15/11-21

Kortvarig afbrydelse af forsyningen.

3. oktober 21

Afbrud af forsyningen kan forekomme i nogle timer p.gr.a. Ledningsarbejde på Pilevej.

Måleraflæsninger foretages én gang om måneden.

En bil kører gennem området og aflæser de enkelte målere elektronisk.

Hvis der  er fejl i forbruget, kontaktes den enkelte forbruger.

En fejl kan f.eks. være et toilet, der løber.