STATUS FOR DRIFT

28/12-20
Afbrydelse af vandforsyningen kan forekomme p.gr.a. rensning af ledningssystemet mod Stensby. Efterfølgende kan der forekomme luft i vandledningen.

20/12- 2020 

Der er uregelmæssigt vandtryk i Stensby- måske pgra brud.

Men der er også en del kalk-grus, som kan stoppe stikledningerne.

Ring gerne for evt vvs-besøg. Formand Ove Bang Chr. 2989 7146

——————————————————————————————————

NORMAL DRIFT.

Måleraflæsninger foretages én gang om måneden.

En bil kører gennem området og aflæser de enkelte målere elektronisk.

Hvis der  er fejl i forbruget, kontaktes den enkelte forbruger.

En fejl kan f.eks. være et toilet, der løber.