STATUS FOR DRIFT

1/12-22

kl. 8-18 kan forsyningen være ustabil. da der renses ledninger for kalk.


23/11-2022

Nødforsyning er åbnet.
Spar venligst på Vandet!

I morgen kl. 8-16 kan forsyningen være ustabil. da der renses ledninger for kalk.

23/11-22

Vandværket er kørt tør!!!!

Vandtanken er tømt og ingen alarmer har meldt fejlen.

Der arbejdes på højtryk for  at normalisere.

_____________

Tirsdag kl. 8-16:

Uregelmæssig forsyning kan forekomme, da der renses ledninger:

20/10-2022

Kalk i ledningen??? er ofte meget besværligt!

Neden for ses et filter, som kan monteres for 2-3.000kr.

Bed din VVS´er om et tilbud.

Det har taget de værste urenheder i mit anlæg.

Tirsdag klokken 7 til 16 lukkes for vandet på Parkvej, Bakkevej og Skyttemarksvej for at rense ledningen.


Husk at tappe lidt vand.

……………..
Søndag, den 2/10-22

Til alle forbrugere.
Den planlagte AFBRYDELSE af forsyningen udsættes til

Søndag, den 2/10 kl. 8-16.

Husk at tappe vand.

ÅRSAG

Det har været nødvendigt at rykke arbejdet af hensyn til

frisører, supermarkeder, slagter, skole mm.

Opsporing af lækager:

For at opspore de mange lækager, der er i det gamle ledningsnet, placeres der nye ventiler i stedet for de gamle.

Samtidig sætte målerbrønde i forbindelse med en sektionering af ledningssystemet.

Desuden placeres der skyllebrønde ved nogle ventiler.

Arbejdet er henlagt til en søndag for at genere mindst muligt.


Tirsdag, den 27/9-22 kl. 8-16

Planlagt afbrydelse af forsyningen.

Udskiftning af defekte ventiler.

Husk at aftappe vand.

——————————————————————————————————————


19/9-22

Stor lækage på Vibevej er repareret. 2m3 vand i timen løb direkte i kloaksystemet!!!

———————————————————————————————————————

Måleraflæsninger foretages én gang om måneden.

En bil kører gennem området og aflæser de enkelte målere elektronisk.

Hvis der  er fejl i forbruget, kontaktes den enkelte forbruger.

En fejl kan f.eks. være et toilet, der løber.