STATUS FOR DRIFT

23/5-22

Tirsdag onsdag kan der forekomme kortvarige afbrydelser af forsyningen p.gr.a. ledningsarbejde.

14/4-22

                 Varsel til forbrugerne om renovering/ledningsarbejde

Så er det tid til Hoved-stiklednings renovering af/på Vordingborvej.

Strækningen mellem Skovhusevej og Skovstræde.

På grund af ledningsarbejde kan der blive lukket for vandforsyningen, i tidsrummet 07:30 til 16:00. Vandteknik ApS vil så vidt muligt gøre renoveringen af vandforsyningen så skånsomt som det nu er muligt da der er ikke findes nøjagtige tegninger af vandledninger kan der opstå brud i forbindelse med opgravningen.

Vi håber, at der er forståelse for arbejdet med vandforsyningen.

Vi vil informere via SMS-service. Ring til Formand Ove Bang Christensen, hvis I har opdatering på jeres nummer, eller I ikke er blevet tilmeldt vandværkets SMS-service

Fra d. 19.04 2022 den 29.05 2022 med mulighed for forlængelse.

Ved genåbning kan der forekomme forbigående misfarvning af vandet.

De bedes derfor være opmærksomme på dette og evt. gennemskylle husinstallationen.

Gennemskylning foretages ved at lade en hane løbe indtil vandet igen er klart.

Vandværket påtager sig således intet erstatningsansvar som følge af afbrydelsen (misfarvet vasketøj o.l.)

Henvendelse vedrørende dette arbejde kan ske til Formand Ove Bang Christensen på tlf. 2989 7146.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

———————————————————————————————————————

Måleraflæsninger foretages én gang om måneden.

En bil kører gennem området og aflæser de enkelte målere elektronisk.

Hvis der  er fejl i forbruget, kontaktes den enkelte forbruger.

En fejl kan f.eks. være et toilet, der løber.