STATUS FOR DRIFT

8/4-2020

-Onsdag formiddag den 8. april kan der være kortvarig uregelmæssig forsyning p.gr.a. Ledningsarbejde på Kulsbjergvej.-

NORMAL DRIFT.

Måleraflæsninger foretages én gang om måneden.

En bil kører gennem området og aflæser de enkelte målere elektronisk.

Hvis der  er fejl i forbruget, kontaktes den enkelte forbruger.

En fejl kan f.eks. være et toilet, der løber.