STATUS FOR DRIFT

19/6-2021

ADVARSEL.
Sommervarmen belaster produktionen voldsomt!
Du bedes minimere forbruget, da der ellers kan blive mangel på vand. Der køres med største indvinding.

VANDVÆRKET ER OVERBELASTET

Corona-udsættelse af generalforsamling.

Måleraflæsninger foretages én gang om måneden.

En bil kører gennem området og aflæser de enkelte målere elektronisk.

Hvis der  er fejl i forbruget, kontaktes den enkelte forbruger.

En fejl kan f.eks. være et toilet, der løber.