Aktuelle oplysninger

GENERALFORSAMLING 27/2-2017 19.30.

SIF´s klubhus på Mejerivænget  i Stensved.

Dagsorden: Vælg i menuen herover.

 

13/1-2017:

NORMAL DRIFT.

 

31/12-2016:

Vandet overholder igen kravene for drikkevand.                                            Der er stadig en læk på ledningerne  Stensby!

 

22/12-2016:

Kogeanbefalingen trækkes tilbage efter aftale med embedslægen.

Der er kun påvist 1 coliform bakterie, hvilket er en relativ lille overskridelse.

Der udtages prøve igen 27/12-2016.

Vandgruppens og embedslægens notat kan udleveres ved at sende en mail til formand@stensvedvand.dk.

21/12-2016:

Der blev i går taget en vandprøve fra ledningen på Petersværftvej.

Resultatet for coliforme bakterier vil blive oplyst her på siden, når det foreligger i løbet af formiddagen i morgen.

 

20/12 2016:

Advarsel

Der er trængt urent vand ind i hovedledningen under gravearbejde ved Pilevej 2, Stensby.

Da vandet kan indeholde bakterier, bliver der taget prøve til analyse for bakterier.

Det anbefales, at koge drikkevand.1

Desuden anbefales at gennemskylle egne ledninger.

Der kan forekomme grus og lerpartikler i vandet.- Rens derfor filtre og sier.

Dette er meddelt til beboere på Pilevej, Stensby Mark, Petersværftvej, Gartnervænget, Sommerdalen og Kullevej med omdelt seddel.

FLERE OPLYSNINGER: tlf. 2989 7146

Formand

Stensved vandværk amba

tlf 2989 7146

——–

Ledningsbrud:

Ca. 100.000 liter vand forsvinder hvert døgn gennem et ledningsbrud fra vandledningerne i Stensby!!!
For det meste bliver jorden i nærheden af bruddet meget våd. Somme tider kommer vandet til overfladen som en kilde.
Det er desværre ikke sket i dette tilfælde. Vi har derfor brug for, at forbrugerne holder øje med unormale oplevelser med vand i deres omgivelser. Selvfølgelig områder, der pludselig er sumpede eller med jord, der synker sammen. Ligeledes kan der være unormalt lavt tryk eller støj på husets vandhaner.

Vandværkets folk lukkede i nat for nogle hovedventiler og konstaterede, at bruddet er øst for det forhenværende vandværk i Stensby.

Ser du noget, som kan pege på en utæthed, bedes du kontakte Vandværket på tlf. 29 89 71 46.