STENSVED VANDVÆRK A.M.B.A.

Irisvej 2  4773 Stensved


 

 

Ledningskort:

Stensved og Stensby

 

 

 


 
 
Optagelse af andelshavere fra Stensby Vandværk

Email adresse: formand@stensvedvand.dk


Henvendelser vedrørende måleraflæsning, fejlmålinger eller stillestående målere rettes til: kasserer@stensvedvand.dk eller telefon: 55 38 65 12

 

 

 

 

Lavere vandtryk end normalt kan forekomme i august og september.

Rentvandsbeholder og beluftningskar er ved at blive efterset og renoveret.  

Mens dette foregår, leverer Vordingborg Forsyning vand fra Bakkebølle Vandværk gennem den nye forsyningsledning.                                       
 

                                                         
 

 

Referat fra generalforsamlingen 2014                                                         

 
 
Stensved vandværk