STENSVED VANDVÆRK A.M.B.A.

Irisvej 2  4773 Stensved


 

 

Ledningskort:

Stensved og Stensby

 

 

 


 
 
Optagelse af andelshavere fra Stensby Vandværk

Email adresse: formand@stensvedvand.dk


Henvendelser vedrørende måleraflæsning, fejlmålinger eller stillestående målere rettes til: kasserer@stensvedvand.dk eller telefon: 55 38 65 12

 

 

 

 

Regelmæssig drift:

Forsyníngen af vand fra Stensved vandværk er genoptaget 12/10 kl. 15.

Vi glade for den forståelse, vi mødt hos forbrugerne, mens værket er blevet renoveret.

Arbejdets kvalitet skulle gerne give en holdbarhed på 15-20 år, måske mere!!                

Referat fra generalforsamlingen 2014                                                         

Stensved vandværk