Datablad / analyser

Download (PDF, 141KB)

Download (PDF, 132KB)

Alle analyser foretaget på vandværk og ledninger kan ses på:
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=55651
Kopier ovenstående linie ind på din browser, hvis linket ikke virker.
STENSVED VANDVÆRK A.M.B.A.

4773 Stensved.

Vandkvalitet m.v.
 

 Råvandsindvinding:  Der indvindes årligt ca. 80.000 m3 fra 3 boringer.
 Vandbehandling:  Afblæsning samt for- og           efterfiltrering.
Udvalgte analyseresultater:
5/1-2016
Målt
Max. værdi
Hårdhed 18 dHo 30 dHo
Ammonium <0,010 mg/l 0,05 mg/l
Jern, total <0,010 mg/l 0,1 mg/l
Mangan <0,002 mg/l 0,02 mg/l
Nitrat 5,10 mg/l 50 mg/l
Nitrit <0,001 mg/l 0,01 mg/l
Flourid 1,30 mg/l 1,50 mg/l
Hydrogensulfid (Svovlbrinte) <0,020 mg/l 0,05 mg/l
Metan i vand <0,005 mg/l 0,01 mg/l
Kimtal ved 22 o (vandværk) 100 pr. ml 50 pr. ml
Kimtal ved 37 o (vandværk) 4 pr. ml 5 pr. ml
pH (surhedsgrad) 7,7 pH 7,0 – 8,5 pH
Cobolt <0,040 µg/l 5 µg/l
Coliforme bakterier 37 o <1 ant./100ml ikke målelig ant./100ml
E. coli <1 ant./100ml ikke målelig ant./100ml

Resultaterne overholder kvalitetskravene til drikkevand i BEK 1024 af 31. oktober 2011.