Generalforsamling 28/2-2022

Dagsorden og Sted offentliggøres senere.